Reklam
Reklam
Metin BOSTANCIOĞLU

Metin BOSTANCIOĞLU

dogusofsetayancik@hotmail.com

4+4+4

14 Aralık 2013 - 22:51

Bana anlatma herkes bilsin yaz. Hemşerimiz Mehmet Kemal Ünsal “ağabey 4+4+4 hakkında bir şey yazmıyorsun” dedi. Bak anlatayım dedim , ayaküstü konuşmamızda.  “Bana anlatma herkes bilsin yaz” deyip lafı sonlandırdı. Mehmet Kemal’in bu arzusü üzerine (geç  de olsa) konumuz 4+4+4 oldu.

 

Görüşleri, tutum ve davranışları Başbakandan, her gün biraz daha farklılaşan Cumhurbaşkanı Gül’ün  2012-2013 eğitim öğretim yılının başlaması nedeniyle yayınladığı demeçte de belirttiği gibi ;

 

 Eğitimin amacı : ezbercilikten uzak,                                                                                               

 

-araştırmayı, sorgulamayı, eleştirel düşünceyi destekleyen,                                      

 

-özgüvenli, sorumluluk sahibi ve sorunlara duyarlı,                                           

 

-insan haklarına, her türlü düşünceye saygılı,                                                        

 

-demokratik değerleri özümsemiş,                                                                           

 

-gelişmeye ve yeniliklere açık,                                                                                 

 

-bilginin gücüne inanan,                                                                                      

 

-Türkiye'nin modern dünyanın öncüleri arasındaki yerini almasına katkı sağlayacak bireyler yetiştirmek olmalıdır.

 

Oysa ki, Başbakan RTE’nin talimatları ile Milli Eğitim Bakanlığının bürokratlarının bilgisi dışında, dışarıda bir tarikat mensuplarının hazırlayarak TBMM’ne teklif edilen Halk arasında 4+4+4 olarak bilinen yeni eğitim öğretim yasası ve bu yasaya dayanan eğitim öğretim programına (müfredata) göre, 5. Sınıfa (Orta Okula) başlayan  9 yaşındaki bir öğrencinin 2 saat zorunlu Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, 2 saat anlamını bilmeden Kuran’ı kerim Ezberleme, 2 saat Hz. Muhammed’in Hayatı, 2 saat Temel Din Bilgisi ve 4 saati zorunlu 6 saat Arapça dersi olacak. Toplam 14 saat  DİN EĞİTİMİ alırken,  5 saat Matematik, 4 saat Fen Bilgisi ve 3 saat Sosyal Bilgiler dersi ile  eğitilecek.

 

Orta okulların çoğunluğu İmam Hatip Orta Okuluna çevrildi. Orta okulları, aynı düşünce ile oluşturulan (tamamı İmam Hatip) Liseler izliyor. Eğitimin esası Ezbere dayalı din oldu.

 

12 Mayıs 2012 tarihinde İstanbul’da 12 Lisede  (İmam Hatip Lisesi) yapılan sınavda aşağıdaki sorular soruldu.

 

1.Peygamberimiz “kureyş” kabilesinin hangi kolundandır?                         

 

2.Kabe’ye bakma vazifesi kimin sülalesine aitti?                                      

 

3.Kabenin anahtarını elinde bulundurma görevine ne denir?                   

 

4.Daru’n-Nedve adlı derneği kim kurmuştur?                                         

 

5.Mekke’ye düşman saldırınca kıymetli eşyayı zemzem kuyusuna atıp üzerine de taş toprak dolduran hangi kabiledendi?                                                   

 

6.Zemzem kuyusunu Abdulmuttalip hangi oğlu ile temizledi?                         

 

7.Yemen Valisi Ebrehe nerede bir tapınak inşa etmiştir?                                  

 

8.Ebrehe Kabe’yi yıkmak için geldiğinde Kabe ve Mekke’nin yönetiminde kim bulunuyordu ?                                                                                                           

 

9. Fil Vakası Hz.Muhammed’in doğumundan kaç gün önce gerçekleşti?         

 

10. Kabe’nin yıkılması teşebbüsü hamgi sürede anlatılır?                     

 

11.Kabe’de hacılara su dağıtmak ne diye isimlendirilir?                                

 

12.Hazreti Peygamber ne zaman dünyaya geldi?                                      

 

13.Muhammed ne anlama gelir?                                                      

 

14.Hz.Muhammed’in babasının soyu kime dayanır?              

 

15.Peygamberimizin süt kardeşi kimdir?                                       

 

16.Peygamberimizin annesi öldüğünde, Ebva köyünden, peygamberimizi Mekke’ye kim getirdi ?                                                                        

 

17.Abdulmuttalip vefat edince Peygamber efendimiz amcalarından hangisinin yanında kalmaya başlamıştır ?                                                                               

 

18.Şam yakınlarındaki Busra kasabasında Peygamber efendimizin Peygamber  olacağını haber veren papaz kimdir?                                                        

 

19.Savaşılması yasak olan aylarda yapılan savaşlara ne denir

 

20.Peygamberimizin soyu hangi çocuğu ile devam etmiştir?                                      

 

Ve bunlara benzer toplam 60 soru…

 

Öğretilmek istenilen bunlar ve benzerleri.

 

Bu soruları okuduktan sonra  Allah aşkına, kendinize sorunuz. Bu kafadaki Yeni Milli Eğitim Bakanlığı yukarıdaki eğitim amaçlarına ulaşabilir mi? Bu şekildeki eğitim ülkemize, çocuklarımıza, bilimde, fende, teknolojide kısaca geleceğimize ne katkı sağlar?

 

Türkiye'nin modern dünyanın öncüleri arasındaki yerini almasına katkı sağlayacak bireyler yetiştirmek, anlamını öğrenmeden, Arap dili ile Kuranı ezberlemekle mümkün müdür?

 

Sayın Başbakan 4+4+4’ü savunurken “dindar bir nesil yetiştireceğiz” diyordu. Halbuki, başta Sn. Cumhurbaşkanı olmak üzere bu gün devleti yöneten tüm kadrolar, beğenmeyip, değiştirdikleri eğitim programlarıyla yetişti.

 

Başbakan olarak kendisinin, Cumhurbaşkanının,

 

bütün Bakanlarının,  Müsteşarlarının, kamuda çalışan bütün genel müdürlerin, müdürlerin, memurların aldıkları din eğitimini eksik mi buluyorlar? Bu kişiler dindar değil mi?

 

Yoksa, Başbakanın yetişmesini istediği “dindar bir nesil “başka bir anlayışa sahip, rejimi değiştirecek  bir nesil mi ?   Bu soruya benim verdiğim cevap üzülerek söylemeliyim ki, evet…

 

Bu kafayla, 4+4+4’le  başlayan yeni eğitim anlayışıyla ülkemizin çağdaş  medeniyette yeri neresi olur?

 

Ülkemiz nereye sürüklenmek isteniyor? Düşündükçe içim kararıyor.

 

Bütün hemşerilerime, Çağdaşlık yarışında bayram yapacakları nice Cumhuriyet Bayramları ve Kurban Bayramları dilerim. 20.10.2012

 

Not: Bu yazı için bize misafir olan Sayın Bakanımız Metin BOSTANCIOĞLU’na ve Bafra Haber Gazetesi adına Hasan DAVRAN beye teşekkür ediyoruz.

Bu yazı 53083 defa okunmuştur.